Na początek ważne jest, by poznać wzór na obliczanie nośności kół. Nośność koła lub zestawu kołowego oblicza się w zależności od rozmieszczenia kół w urządzeniu na podstawie wzoru:

Wzór na nośność koła

N - nośność koła
M - masa urządzenia
C – ciężar ładunku
I – współczynnik zależny od ilości kół

Upraszczając możemy przyjąć, że współczynnik wyniesie: I= 3 dla platform i wózków opartych na 4 kołach I= 4 dla platform i wózków opartych na 6 kołach

Kolejnym aspektem prawidłowego doboru kół są warunki pracy urządzenia tj.: temperatura pracy, działanie środków chemicznych oraz nierówności nawierzchni, uderzenia, wstrząsy itp.

Przy doborze kół ważne jest, by poznać rodzaje bieżni i wiedzieć czym sie różnią oraz jakie mają cechy charakterystyczne.