Programowanie ZDALNE pilota do sterownika serii el7 i el13 (także el3V5) !!! nie działa na sterownikach sprzed 2013 roku !!!

Aby zaprogramować pilot zdalnie musimy dysponować zaprogramowanym już wcześniej 4 przyciskowym pilotem. Brama musi być w pełni otwarta. Na zaprogramowanym i działającym pilocie naciskamy jednocześnie przyciski C i D i trzymamy przez około 5 sec. aż lampa sygnalizacyjna zaświeci się. Puszczamy klawisze. Od tego momentu mamy około 5 sec. na krótkie naciśnięcie wybranego klawisza na NOWYM pilocie. Jeżeli lampa zamruga 3 razy pilot zostaje prawidłowo zaprogramowany (2 - razy - pamięć pełna, 1 raz - koniec programowania, pilot NIE został zaprogramowany).