Programowanie pilota do sterownika serii el7 i el13

Naciskamy przycisk UCZ na sterowniku i trzymamy tak długo aż LED zaświeci się a następnie zgaśnie, wtedy puszczamy przycisk.

Od tego momentu mamy około 10 s. aby nacisnąć krótko wybrany przycisk na pilocie (ten, który chcemy, aby został zaprogramowany). LED mruga 3 razy - pilot został zapamiętany (mruga 2 razy - pamięć sterownika pełna).
Jeżeli chcemy zaprogramować następny pilot mamy kolejne 10 s. (Tak do zapełnienia pamięci lub wyczerpania pilotów)
Jeżeli zakończyliśmy programowanie czekamy 10 s. LED mruga 1 raz - Programowanie zakończone.
UWAGA: w sterowniku el7 przy włączonej funkcji furtki klawisze A i B oraz C i D są na sztywno połączone w pary:
A brama, B furtka lub C brama, D furtka.

Poniżej link do pilotów w ofercie Naszej firmy:

https://e-kolka.com.pl/p/3373/pilot-do-bramy-4-kanalowy/